Състав

Туристически информационни
центрове на Столична община


СЪСТАВ НА ОБЩИНСКАТА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ /ОЕККТО/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Председател: Христо Ганков - началник на отдел „Категоризация и контрол“ в ОП „Туризъм“

Секретар: Явор Витанов -  началник на сектор „Категоризация“ в ОП „Туризъм“

Членове:
1. Виолета Петрова – главен експерт в отдел „Категоризация и контрол“ в ОП „Туризъм“
2. Афродита Стерио – старши експерт в отдел „Категоризация и контрол“ в ОП „Туризъм“
3. Витан Иванов - председател на УС на  сдружение „Съвет по туризъм – София“
4. Иван Иванов – член на сдружение „Съвет по туризъм – София“
5. Любомир Пармаков - член на сдружение „Съвет по туризъм – София“
6. Даря Заричинова – член на сдружение „Тур Клуб Ремарк“

Общинската експертна комисия по категоризация е назначена със Заповед № СОА22-РД91-337/05.08.2022г. (изм. със Заповед №СОА23-РД91-202/03.05.2023г.) на кмета на Столична община.