Заведения за хранене и развлечения

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  Заявление - формулярИзтегли
  Заявление - образецИзтегли
  СправкаИзтегли
  Справка - образецИзтегли
  Формуляр за определяне на категорияИзтегли
  Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
  Анкетна картаИзтегли
  Анкетна карта - образецИзтегли
  Видове и категории ЗХР, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли
  Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обектИзтегли
  Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли