Ларго

Туристически информационни
центрове на Столична община


Работи от 19 октомври 2015 г. Разположен е в метростанция „Сердика“ 2.
Тел: +359 2/494 93 15
E-mail: largo@info-sofia.bg
Понеделник - петък: 09:30 – 18:00