Настъпила промяна на вписаните обстоятелства

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  Заявление ЗХРИзтегли
  Справка ЗХРИзтегли
  Справка ЗХР - образецИзтегли
  Заявление МНИзтегли
  Справка МНИзтегли
  Справка МН - образецИзтегли