Заявление - формулярИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Видове и категории ЗХР, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обектИзтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление - образецИзтегли
СправкаИзтегли
Справка - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Видове и категории места за настаняване, които се категоризиратИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекатяване на туристически обектИзтегли

ЗаявлениеИзтегли
Заявление от Юридическо лице - образецИзтегли
Заявление от Физическо лице - образецИзтегли
Формуляр за определяне на категорияИзтегли
Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
Анкетна картаИзтегли
Анкетна карта - образецИзтегли
Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
Заявление за прекратяване на туристически обектИзтегли

Заявление ЗХРИзтегли
Справка ЗХРИзтегли
Справка ЗХР - образецИзтегли
Заявление МНИзтегли
Справка МНИзтегли
Справка МН - образецИзтегли

Декларация по чл. 133, ал.3 от Закона за туризмаИзтегли

Заявление - декларацияИзтегли

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА В СИЛА ОТ 06.04.2021г.Изтегли

Категории на всички видове места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, които се категоризират от кмета на Столична общинаИзтегли