ЧитАлнЯта

Туристически информационни
центрове на Столична община


Работи от 29 юли 2015 г. Разположен е в Градската градина.
Тел: +359 885 921 620
E-mail: chitalnyata@gmail.com
Понеделник – неделя : 10:00 – 20:00