СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ, А СЕ РЕГИСТРИРАТИзтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за регистриране на стая за гости или апартамент за гости .Изтегли
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА .Изтегли
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ КЛАС В .Изтегли