Места за настаняване

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  ЗаявлениеИзтегли
  Заявление - образецИзтегли
  СправкаИзтегли
  Справка - образецИзтегли
  Формуляр за определяне на категорияИзтегли
  Формуляр за определяне на категория - образецИзтегли
  Анкетна картаИзтегли
  Анкетна карта - образецИзтегли
  Видове и категории места за настаняване, които се категоризиратИзтегли
  Заявление за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект Изтегли
  Заявление за прекатяване на туристически обектИзтегли