Структура

Туристически информационни
центрове на Столична община


 

Директор Людмил Пелов

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

email: opto@info-sofia.bg  тел: 02/9434728; 02/9434205

Главен счетоводител - Елена Радулова - вътр. 102
Младши счетоводител - касиер Ивона Лулчева - вътр. 202
Главен специалист - Галина Спасенкова - 02/9434728

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ"

email: kategoria@info-sofia.bg

Началник отдел Христо Ганков - вътр. 108 ; email: hr@info-sofia.bg
Началник сектор "Категоризация" Явор Витанов - вътр. 108
Главен експерт - категоризация Виолета Петрова - вътр. 105
Главен експерт - регистрация Цеца Нинова - 02/9434205
Старши експерт - контрол Афродита Стерио - вътр. 105
Старши експерт - категоризация Габриела Кутева - вътр. 105
Младши експерт - контрол Любомир Стоилов – вътр. 105 

           

ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ"

email: marketing@info-sofia.bg

Началник отдел Деница Александрова - 02/9434728
Главен експерт Весела Маркова - 02/4949315
Главен експерт Адриан Петков - 0885921620
Експерт Димитър Шишиев - 02/4949315
Експерт Калина Цонева  – 0885921620
Експерт Десислава Стефанова-Димитрова   – 02/4949315
Младши експерт Соня Богданова - 0885074115
Главен специалист Моника Чалъкова – 0885921620
Главен специалист Дарина Авуска  – 0885921620