Структура

Туристически информационни
центрове на Столична община


Star

 

Директор Людмил Пелов

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

email: opto@info-sofia.bg  тел: 02/9434728; 02/9434205

Финансов контрольор - Eкатерина Кехайова – вътр. 111 
Главен счетоводител - Елеонора Момчилова - вътр. 102
Младши счетоводител - касиер Ивона Лулчева - вътр. 202
Главен специалист - Галина Спасенкова - 02/9434728

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ"

email: kategoria@info-sofia.bg

Началник отдел Христо Ганков - вътр. 108 ; email: hr@info-sofia.bg
Главен експерт - регистрация Цеца Нинова - 02/9434205
Старши експерт - контрол Афродита Стерио - вътр. 105

СЕКТОР "КАТЕГОРИЗАЦИЯ"

Началник сетор "Категоризация" Явор Витанов - вътр. 112
Главен експерт - категоризация Виолета Петрова - вътр. 105
Старши експерт  - контрол Сергей Фесенко – вътр. 105 
           

ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ"

email: marketing@info-sofia.bg

Главен експерт Александър Серафимов - 02/4918344 ; 02/4918345
Експерт Весела Маркова - 02/4918344 ; 02/4918345
Експерт Димитър Шишиев - 02/4918344 ; 02/4918345
Експерт Любомир Стоилов - вътр. 107
Младши експерт Адриан Петков - 0885921620
Младши експерт Иван Шишиев – 0885921620
Младши експерт Соня Богданова - 0885074115
Главен специалист Моника Чалъкова – 0885921620
Главен специалист Анна Бодакова – 0885921620