Състав

Туристически информационни
центрове на Столична община


СЪСТАВ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Барбутов - заместник-кмет на СО, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ (НЕПМДТ).
СЕКРЕТАР: Антон Пенев - директор на Общинско предприятие „Туризъм“ при СО.
ЧЛЕНОВЕ:

Общинска администрация

1. Иван Василев - заместник-кмет на СО, направление „Финанси и здравеопазване“.
2. Яна Генова - заместник-кмет на СО, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“.
3. Илиян Павлов - заместник-кмет на СО, направление „Транспорт и градска мобилност“.
4. Никола Лютов - заместник-кмет на СО, направление „Правен и административен контрол“.
5. Иван Гойчев - заместник-кмет на СО, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.
6. Надежда Бачева - заместник-кмет на СО, направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“.
7. Апостол Тодоров - началник на отдел „Капиталово строителство“ към дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“, направление „Обществено строителство“.
8. арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община.
9. Надежда Бобчева - заместник-кмет на СО, направление „Зелена система, екология и земеползване“.
10. доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова - директор на Регионален исторически музей - София.
11. Десислава Темелкова - директор на дирекция „Спорт и младежки дейности”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“.
12. Полина Стойчовска - началник на отдел „Маркетинг, реклама и информация“, Общинско предприятие „Туризъм“ при СО.
13. Явор Витанов - началник на отдел „Категоризация и контрол“, Общинско предприятие „Туризъм“ при СО.

Обществени и браншови организации

1. д-р Полина Карастоянова - изпълнителен директор на Национален борд по туризъм.
2. Атанас Димитров - заместник-председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
3. Ричард Алибегов - председател на Българска асоциация на заведенията.
4. Хесус Кабайеро - главен изпълнителен директор на „Соф Кънект“ АД.
5. инж. Севдалина Димитрова - директор на дирекция Природен парк „Витоша“.
6. Десислава Караджова - ръководител на сектор „Работа с клиенти и търговска дейност“ на Национален дворец на културата.
7. Лъчезар Лазаров - изпълнителен секретар на Сдружение „Български туристически съюз“.
8. Даниела Стоева - заместник-председател на УС на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти.
9. Живко Иванов - заместник-председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм.
10. проф. д-р Георги Рачев - председател на браншова туристическа организация „Алианс на туристическата индустрия в България“.
11. Теодора Жилкова - изпълнителен директор на Сдружение „Българско конгресно бюро - БКБ“.
12. доц. д-р Петър Янков - председател на УС на Сдружение „Българско ски училище“.
13. Любомир Попйорданов - председател на Асоциация „Планини и хора“.
14. Николай Миндов - председател на УС на Асоциация на екскурзоводите в България.
15. Борис Павлов - председател на браншова туристическа организация „Асоциация за туристически имоти и иновации“.