Състав

Туристически информационни
центрове на Столична община


СЪСТАВ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ:

Общинска администрация

Обществени и браншови организации