Състав

Туристически информационни
центрове на Столична община


СЪСТАВ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Председател: Ирина Савина-Бангеева – заместник кмет на Столична община по направление ,,Европейски политики, международна дейност и туризъм“

Секретар: Людмил Пелов – директор на ОП ,,Туризъм“

Членове:

Общинска администрация

 1. Дончо Барбалов - заместник кмет на Столична община, направление ,,Финанси и здравеопазване“
 2. Мирослав Боршош - заместник кмет на Столична община, направление ,,Култура, образование, спорт и младежки дейности“
 3. Десислава Билева - заместник кмет на Столична община, направление ,,Зелена система, екология и земеползване“
 4. Инж. Ангел Джоргов - заместник кмет на Столична община, направление ,,Обществено строителство“
 5. Генчо Керезов - заместник кмет на Столична община, направление ,,Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
 6. Арх. Здравко Здравков – главен архитект на София
 7. Кристияна Петрова – вр. и. д. директор на дирекция ,,Европейски политики, програми и туризъм“
 8. Десислава Темелкова– директор на дирекция ,,Спорт и младежки дейности“
 9. Биляна Генова – директор на дирекция ,,Култура“
 10. Доц. д-р Венета Ханджийска – директор на Регионален исторически музей - София
 11. Елена Коджейкова – началник на отдел ,,Международна дейност и протокол“
 12. Борис Самарджиев – старши експерт в отдел ,,Транспортна дейност“, дирекция ,,Транспорт“
 13. Деница Александрова – началник отдел ,,Маркетинг, реклама и информация“, ОП ,,Туризъм“

 

Обществени и браншови организации

 1. Светлана Атанасова - председател на УС на Българска Асоциация на Туристическите Агенции
 2. Даниела Стоева - представител на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенции
 3. Атанас Димитров - зам. председател на Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация
 4. Бранимир Миланов - председател на Софийска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация
 5. д-р Полина Карастоянова - изпълнителен директор на Национален борд по туризъм
 6. доц. д-р Петър Янков - председател на УС на Сдружение „Българско ски училище“
 7. Теодора Жилкова - изпълнителен директор на Българско конгресно бюро
 8. Витан Иванов - председател на Съвет по туризъм – София
 9. Албена Ангелова-Тончева - председател на Национална асоциация за детски и младежки туризъм
 10. Десислава Караджова - ръководител на сектор „Работа с клиенти и търговска дейност“ на Национален дворец на културата
 11. Николай Миндов - председател на УС на Асоциация на екскурзоводите в България
 12. Живко Иванов - зам. председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм
 13. Жулиета Серафимова - председател на Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели
 14. доц. д-р Румен Драганов - изпълнителен секретар на Български туристически съюз
 15. Хесус Кабайеро - главен изпълнителен директор на ,,Соф Кънект“ АД