Състав

Туристически информационни
центрове на Столична община


СЪСТАВ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Савина - заместник-кмет на Столична община по направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

СЕКРЕТАР: Иво Маринов – директор на ОП „Туризъм“ при Столична община

ЧЛЕНОВЕ:

Общинска администрация

1. Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община, направление ,,Финанси и здравеопазване“
2. д-р Кристиан Кръстев – заместник-кмет на Столична община, направление ,,Транспорт и градска мобилност“
3. доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, направление ,,Култура, образование, спорт и младежки дейности“
4. Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“
5. инж. Цветан Божинов – заместник-кмет на Столична община, направление „Обществено строителство“
6. Генчо Керезов – заместник-кмет на Столична община, направление ,,Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
7. арх. Здравко Здравков – главен архитект на София
8. Георги Петраков – директор на дирекция „Европейски политики и програми“
9. Ирена Димитрова - директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“
10. Биляна Генова - директор на дирекция „Култура“
11. д-р Венета Ханджийска – директор на Регионален исторически музей – София
12. Теодора Цветанова – началник на отдел „Международна дейност и туризъм“
13. Марияна Орешкова – началник на отдел „Маркетинг, реклама и информация“, ОП „Туризъм“

Обществени и браншови организации

1. Светлана Атанасова - председател на УС на Българска Асоциация на Туристическите Агенции
2. Даниела Стоева - председател на УС на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенции
3. Атанас Димитров - зам. председател на Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация
4. Бранимир Миланов - председател на Софийска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация
5. д-р Полина Карастоянова - изпълнителен директор на Национален борд по туризъм
6. доц. д-р Петър Янков - председател на УС на Сдружение „Българско ски училище“
7. Теодора Жилкова - изпълнителен директор на Българско конгресно бюро
8. Витан Иванов - председател на Съвет по туризъм – София
9. Албена Ангелова-Тончева - председател на Национална асоциация за детски и младежки туризъм
10. Борислав Велков - председател на Съвета на директорите на Национален Дворец на Културата
11. Николай Миндов - председател на УС на Асоциация на екскурзоводите в България
12. Живко Иванов - зам. председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм
13. Жулиета Серафимова - председател на Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели
14. доц. д-р Румен Драганов - изпълнителен секретар на Български туристически съюз
15. Ася Иванова - председател на Съвета на директорите „Летище София“ ЕАД