Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
1771025.07.2022Непредставен актуален договор за наем.Кафе-сладкарница с адрес: ул. Оборище №88203739540 16.11.2022Изтегли
173163.12.2021Непредставен договор за наем със собственика на обекта, съгласно влязло в законна сила Решение № 1472/18.06.2019 г. на САС, ГО, 10 състав по в.гр.д. 3254/2018Ресторант с българска кухня с адрес: ул. Партений Нишавски №120599130430.03.2022Изтегли
1726625.10.2021Непредставен документ с правно основание за ползване на заявени седящи места извън търговска зала.Кафе-аперитив с адрес: ж.к. Красно Село, ул. Пчела №617501060006.01.2022Изтегли
1719814.09.2021Непредставени актуален договор за наем в цялост - оригинал за сверка и документ, удостоверяващ плащане на последен наем по сметка на наемодателя.Ресторант с адрес: ул. Сан Стефано №320601801406.01.2022Изтегли
1664630.07.2020Непредставен договор за наем със собственика на обекта.Ресторант с адрес: ул. Шипка №1, с вход от ъгъла на ул. Оборище и ул. 15-ти ноември20440731212.10.2020Изтегли
1646527.01.2020Документ за образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на обекта.Снекбар „При братята“ с адрес: бул. „Цар Борис III“ № 19520473486922.07.2020Изтегли
1642509.01.2020Документ за три години стаж в туризма на управителя на обекта. Договор за наем от 15.10.2013 г. вцялост.Ресторант „Бодега“ с адрес: бул. „Цар Освободител“ № 8 А12172106122.07.2020Изтегли
1630511.11.2019Актуален договор за наем. Документ за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР за заявения адрес.Бистро с адрес: ул. „Филип Кутев“ № 137121837450 22.07.2020Изтегли
1627230.10.2019Договор за наем. Изрично пълномощно в оригиналКафе-аперитив „Пърпъл Муун“ с адрес: ул. „Св. Киприян“ № 6020079519822.07.2020Изтегли
1575719.02.2019Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност в обекта. Документ за въвеждане на обекта в експлоатация за заявения обект, съгласно § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗТ.Апартамент за гости с адрес: ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 3, вх. Б, ет. 13, ап. № 429, 430, 431, 432, 43312172106122.07.2020Изтегли
1575014.02.2019Документ, удостоверяващ въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХРБързо хранене „Нашето кафе“ с адрес: ул. „Дунав“ № 220540530722.07.2020Изтегли
1630912.11.2019Договор за наем между „Пепина Мели“ ЕООД и собственика на обектаКафе-сладкарница на бул.“Черни връх“ № 2320582209026.05.2020Изтегли
1632015.11.2019УВЕ за ЗХР за заявения адресКафене на ул.“Ген.Ал.Суворов“№ 3020443444802.03.2020Изтегли
1626929.10.2019УВЕ за ЗХРРесторант на ул.“Екзарх Стефан“ № 1620303819702.03.2020Изтегли
1615120.09.2019 Д-т за собственост или д-р за наем, УВЕ за ЗХР, д-т за образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и език.квалификация на управителя на обектаБирария на ул.“Цар Симеон“ № 7512110185402.03.2020Изтегли
1612529.09.2019 УВЕ за ЗХР, съгласие на собственика за пренаемане на обектаот „Суерте 2018“ЕООДКафе-аперитив „Суерте“ на ул.“Тодорини кукли“ № 1А20544434902.03.2020Изтегли
1611119.08..2019УВЕ за ЗХР за заявения обектРесторант „Крафт“ на бул.“България“ № 69, обект №№ 3.046 и 3.047, МОЛ „България“20547825502.03.2020Изтегли
1609608.08..2019Д-р за наем м/“НСБ ЕАД и „ГОУ Спедишън“ЕООД, д-р за наем м/ „ГОУ Спедишън“ЕООД и „Медия-Ево“ЕООД с конкретен срок; УВЕ за ЗХР; диплома за средна образ.на управителя на обекта и изрично пълномощно в оригиналКафе-аперитив на ул.“Самоковско шосе“ № 9, Национална гребна база20175099602.03.2020Изтегли

Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
ПТМ22-РСА-49426.4.2022Отказ по чл.31, ал. 3 от НИМНЗХРРСА АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ с адрес: ул. Екзарх Йосиф №29205338748205338748Изтегли
1610014.08.2019Неотстранени непълноти и/или нередовности - непредставен актуален договор за наем със собственика на терена.Бистро Мавзолей с адрес: пл. Княз Александър I Батенберг20097003909.06.2022Изтегли
170618.06.2021При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларация.Кафе-аперитив с адрес: ул. Деян Белишки №4620242592030.03.2022Изтегли
1674412.10.2020Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявление.Ресторант с българска кухня - гостилница с адрес: ж.к. Младост 4, ТП до бл. 47120242592030.03.2022Изтегли
171535.08.2021Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеРесторант с адрес: бул. Патриарх Евтимий №2220141414130.03.2022Изтегли
1694216.03.2021Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеБистро Лежерно с адрес: ж.к. Света Троица, ул. Русе №2 бл. 1620479336930.03.2022Изтегли
1650717.02.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеРесторант с адрес: бул. Цариградско шосе №54Б20157779306.01.2022Изтегли
1632015.11.2019Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеКафене с адрес: ул. Ген. Александър В. Суворов №3020443444830.11.2020Изтегли
1626428.10.2019Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеКафе-сладкарница с адрес: ул., Проф.д-р Иван Странски № 520568938030.11.2020Изтегли
1611119.08.2019Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеРесторант Крафт с адрес: бул. България №69, обекти №№ 3.046 и 3.04720547825530.11.2020Изтегли
1615120.09.2019Неотстранени непълноти и/или нередовнисти - непредставен д-т за собственост или д-р за наем, д-т за въвеждане на обекта в експл.за ЗХР и д-т за образ.или проф.квалиф., стаж в туризма и език.квалиф.на управителятеля на обекта.Бирария с адрес: ул. Цар Симеон №7512110185412.10.2020Изтегли
164894.02.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеБар-фоайе (лоби бар) с адрес: ул. Родопски Извор №6012174943812.10.2020Изтегли
164884.02.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеСемеен хотел Сити ин с адрес: ул. Родопски Извор №6012174943812.10.2020Изтегли
1646827.01.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеРесторант с адрес: ул. Родопски Извор №10620579912212.10.2020Изтегли
1643613.01.2020Налице е невъзможност ЕРГ да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лицеСтаи за гости Хепи с адрес: бул. Сливница №22920579912212.10.2020Изтегли
1630912.11.2019Неотстранени непълноти и/или нередности – непредставен договор за наем м/у „Пепина Мели“ ЕООД и собственика на обекта.Кафе-сладкарница, бул. „Черни връх“ № 23, гр. София07.08.2020Изтегли
1612529.08.2019Неотстранени непълноти и/или нередности – непредставен документ за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР.Кафе-аперитив „Суерте“, ул. „Тодорини Кукли“ № 1 ѝ, гр. София07.08.2020Изтегли
1609604.07.2020Неотстранени непълноти и/или нередности – неп-редставени договор за наем между „НСБ“ ЕАД и „ГОУ Спедишън“ ЕООД, договор за наем между „ГОУ Спедишън“ ЕООД и „Медия-Ево“ ЕООД с конкретен срок, документ за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР, документ за образовател-на или проф. Квалифика-ция, стаж в туризма и език, квалификация на управителя на обекта.Кафе-сладкарница,ул. „Самоков-ско шосе“ № 9, Национална гребна база, гр. София20175099607.08.2020Изтегли
1638312.12.2019Неотстранени непълноти-непредоставен актуален д-т с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извърщване на тур. дейност в обекта.Стаи за гости с адрес: ул. Лавеле №1130.06.2020Изтегли
163603.12.2019Неотстранени непълноти -непредставен д-т за въвеждане на обекта в експл.за ЗХР за заявения адрес, съгл.§127 от ЗИД на ЗТ /обнародван в ДВ брой 17/2020 г/Кафе-аперитив с адрес: ж.к. Модерно предградие, ул. Антон Кецкаров №1620420261730.06.2020Изтегли
1627707.11.2019Неотстранени непълноти-непредоставен актуален д-т с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извърщване на тур. дейност в обекта.Стаи за гости на ул.”Искър” № 3, ет. 1, ап.111.06.2020Изтегли
1624321.10.2019Наличие е обективна невъзможност ЕРГ да изърши проверка на място по вина на проверяваното лицеКафе –бар ”Енкаса ” на ул.”Матей Преображенски” № 1020552568711.06.2020Изтегли
1623618.10.2019Наличие е обективна невъзможност ЕРГ да изърши проверка на място по вина на проверяваното лицеБистро на ул.”Дякон Игнатий” № 2117542814011.06.2020Изтегли
1588111.04.2019Неотстранени неплъноти-непредставен д-т за образ.или проф.квалиф.,стаж в туризма и език.квалиф.на у-теля на обектаКафе-бар „Ла Фемер“ на ул.“Г.С.Раковски“ № 11220558390424.01.2020 Изтегли
1568711.01.2019Неотстранени непълноти-непредставен д-т за въвеждане на обекта в експл.за ЗХРБистро на ул.“Клисура“ № 2010293415824.01.2020 Изтегли
1565618.12.2018Неотстранени непълноти-непредставени д-т за въвеждане на обекта пв експл.за ЗХР и д-т за образ.или проф.квалиф.стаж в туризма и език.квалиф.на у-теля на обектаБистро в жк Свобода, бл.32, вх.В, маг.120226662824.01.2020 Изтегли

Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
176621.07.2022Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеСладкарница Сладория с адрес: бул. Витоша №1420676898016.11.2022Изтегли
1751311.04.2022Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеКафе-аперитив ЛУКС ЛАУНДЖ БАР с адрес: ул. Проф. Александър Фол №2Ж20677591816.11.2022Изтегли
1677911.11.2020Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Ресторант Ат хоум ресторант с адрес: ул. Антон П. Чехов №4020549068816.11.2022Изтегли
1642409.01.2020Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеБистро с адрес: ул. Цар Симеон №12720557114716.11.2022Изтегли
1526921.05.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеРесторант Маслината с адрес: ул. Резбарска №3120093814816.11.2022Изтегли
ПТМ21-РСА-3927.4.2021Прекратяване на регистрацията по искане на заявителяСТАЯ ЗА ГОСТИ Райз енд шайн студио с адрес: ул. 20-ти април №12, ет. 6, ап. 1316.11.2022Изтегли
1756220.05.2022Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеСладкарница с адрес: бул. Витоша №10420227180318.08.2022Изтегли
167744.11.2020Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеКафене Каса Митика с адрес: ул. Света Гора №4020626128918.08.2022Изтегли
1630111.11.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеБар-фоайе (лоби бар) Барокко 2 с адрес: бул. Симеоновско шосе №102, вх.Б20511266718.08.2022Изтегли
1630011.11.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеХотел Барокко 2 с адрес: бул. Симеоновско шосе №102, вх.Б20511266718.08.2022Изтегли
1629911.11.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеБар-фоайе (лоби бар) Барокко 1 с адрес: бул. Симеоновско шосе №102, вх.Б20459258318.08.2022Изтегли
1629811.11.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеХотел Барокко 1 с адрес: бул. Симеоновско шосе №102, вх.Б20459258318.08.2022Изтегли
160435.07.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеРесторант – пицария Уго с адрес: ул. Неофит Рилски №6820193035718.08.2022Изтегли
1584025.03.2019Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеКъща за гости София Резидънс с адрес: ул. Оборище №6317509663118.08.2022Изтегли
1538131.07.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеРесторант Касита с адрес: ул. Доспат №6620502231218.08.2022Изтегли
1526318.05.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеКафене Теос с адрес: ул. Ангел Кънчев №3320477676118.08.2022Изтегли
150118.01.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеРесторант Вила Спаго с адрес: кв. Бистрица, ул., Никола Крушкин - Чолака № 6317535813318.08.2022Изтегли
150108.01.2018Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеСемеен хотел Вила Спаго с адрес: кв. Бистрица, ул., Никола Крушкин - Чолака № 6317535813318.08.2022Изтегли
1478313.06.2017Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеАпартаменти за гости Венеция с адрес: ул. Златен Рог №16С, ет.3, ап.913004680918.08.2022Изтегли
1459113.06.2017Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеАпартаменти за гости Венеция с адрес: ул., Св.Седмочисленици № 9, бл.3, ет.1, ап.613004680918.08.2022Изтегли
1732413.12.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиране.Ресторант с адрес: бул. Ген. Тотлебен №820372554309.06.2022Изтегли
1723612.10.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиране.Бистро с адрес: ул. Невестина Скала №1820300287309.06.2022Изтегли
163769.12.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Кафе-аперитив с адрес: ж.к. Дружба 1, бл. 90, вх.Ж20587982109.06.2022Изтегли
163542.12.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Кафе-аперитив с адрес: ул. Криволак №320529111309.06.2022Изтегли
1626728.10.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Ресторант Петлето с адрес: ул. Неофит Рилски №4420446379109.06.2022Изтегли
1488330.10.2017Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеСтаи за гости с адрес: бул. Христо Ботев №70, ет.317535700009.06.2022Изтегли
171483.08.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеКафе-аперитив с адрес: бул. Александър Пушкин № 10620623749906.01.2022Изтегли
1670330.09.2020Прекратяване при промяна на вида на туристическия обектБистро с адрес: бул. Княгиня Мария Луиза №2820373271206.01.2022Изтегли
1630311.11.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Кафе-бар с адрес: ул. Георги Сава Раковски №11220584482006.01.2022Изтегли
162948.11.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Бистро с адрес: кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе №7520326248906.01.2022Изтегли
162844.11.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Кафе-бар Голдън Бий с адрес: бул. Черни Връх №33Е, ет.220503444606.01.2022Изтегли
1594716.05.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Бързо хранене с адрес: ул. Димитър Трайкович №320246549806.01.2022Изтегли
1471510.08.2017Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявление.Апартаменти за гости София ден & нощ с адрес: бул. Васил Левски №78, ет.3, ап.№ 720156702306.01.2022Изтегли
165389.03.2020Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Ресторант с адрес: ул. Матей Преображенски №1020601879722.11.2021Изтегли
164813.02.2020Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Кафе-аперитив с адрес: ул. Цветан Радославов №620590748022.11.2021Изтегли
1639317.12.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Стаи за гости с адрес: ул., Цар Борис I № 58, партер, ап. 122.11.2021Изтегли
162781.11.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Бързо хранене с адрес: ул. Ген. Гурко №38Б20496508922.11.2021Изтегли
1626328.10.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Ресторант Харем Парадайс с адрес: бул. Черни Връх №100, партер, обект № 0С.00220568938022.11.2021Изтегли
161848.10.2019Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Неотстранени непълноти -непредставен д-т за образ.или проф.квалиф., стаж в туризма и език.квалиф.на у-теля на обекта.Ресторант Итало с адрес: ул. Дамян Груев №420404656922.11.2021Изтегли
165929.06.2020Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Кафене Шангрила с адрес: бул. Витоша №8320605965525.10.2021Изтегли
168769.02.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеРесторант Дего с адрес: кв. Драгалевци, ул. Нарцис № 120626094207.10.2021Изтегли
168759.02.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеХотел Грийн Хотел Александър Палас с адрес: кв. Драгалевци, ул. Нарцис № 120386584407.10.2021Изтегли
168665.02.2021Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеБързо хранене с адрес: бул. Христо Ботев №13120594746407.10.2021Изтегли
1675822.10.2020Прекратяване по искане на заявителя при открита процедура за категоризиранеРесторант с чуждестранна кухня -китайска с адрес: бул. Мадрид №613003193507.10.2021Изтегли
1668531.08.2020При проверка на място от ЕРГ се установи, че лицето, извършващо дейност в обекта, е различно от заявителя, подал заявлението-декларацияРесторант Флага с адрес: , гр. Банкя, ул. Цар Освободител № 2120613185907.10.2021Изтегли
166151.07.2020Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеРесторант Суит бар Грил с адрес: ж.к. Гео Милев, зала Фестивална20347642007.10.2021Изтегли
156166.12.2018Ако в три месечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок.Бистро Денис с адрес: ж.к. Дружба 1 между бл.123 и бл.12420510539107.09.2021Изтегли
1557023.01.2020Прекратяване по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект с подаване на заявлениеСтаи за гости с адрес: ж.к. Люлин 6, бл.604, ет.12, ап.5907.09.2021Изтегли

Вх. номер Дата Основание Име, адрес ЕИК Дата на публикуване Решение
1677911.11.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Антон П. Чехов №4020549068814.02.2022Изтегли
1666417.08.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Христо Максимов №8617513975514.02.2022Изтегли
163769.12.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаКафе-аперитив с адрес: ж.к. Дружба 1, бл. 90, вх.Ж20587982125.10.2021Изтегли
163542.12.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаКафе-аперитив с адрес: ул. Криволак №320529111325.10.2021Изтегли
1626728.10.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Неофит Рилски №4420446379125.10.2021Изтегли
1624621.10.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: бул., Джеймс Баучер № 7620221831425.10.2021Изтегли
165929..06.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаКафене с адрес: бул. Витоша №8320605965506.08.2021Изтегли
165389.03.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Матей Преображенски №1020601879706.08.2021Изтегли
161848.10.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Дамян Груев №420404656906.08.2021Изтегли
161303.09.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определена категория и табелаРесторант с адрес: ул. Ташкови Ливади, срещу № 1020294986206.08.2021Изтегли
164813.02.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаКафе-аперитив с адрес: ул. Цветан Радославов №6205907480 21.05.2021Изтегли
1644417.01.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаБистро с адрес: ул. Братя Миладинови №38202127226 21.05.2021Изтегли
1644217.12.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаРесторант с адрес: ж.к. Студентски Град,, срещу бл.54, УПИ VII-2066, кв.27420087148221.05.2021Изтегли
1639317.12.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаСтаи за гости с адрес: ул., Цар Борис I № 58, партер, ап. 121.05.2021Изтегли
1630311.11.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаКафе-бар с адрес: ул. Георги Сава Раковски №112205844820 21.05.2021Изтегли
162781.11.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаБързо хранене с адрес: ул. Ген. Гурко №38Б204965089 21.05.2021Изтегли
1623218.10.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика – удостоверение за определенаКафе-аперитив с адрес: ул. Акад. Николай Стоянов №9205784070 21.05.2021Изтегли
1663328.10.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бистро”, ул. „Георги Бенковски” № 1820543523623.03.2021Изтегли
1653325.09.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„кафе-аперитив”, ул. „Скайлер” № 2720602101023.03.2021Изтегли
1634826.03.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бистро”, бул. „Андрей Ляпчев” № 7120587951523.03.2021Изтегли
1629426.02.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бистро”, ж.к. „Горубляне, ул. „Самоковско шосе” № 7520326248923.03.2021Изтегли
1628426.02.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„кафе-бар”, бул. „Черни Връх” № 33Е, ет. 2 20503444623.03.2021Изтегли
1626324.01.2020Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„ресторант”, бул. „Черни Връх” №100, партер, обект №0С. 00220568938023.03.2021Изтегли
1594706.09.2019Законоустановен срок за получаване на категорийна символика-удостоверение за определена категория и табела„бързо хранене”, ул. „Димитър Трайкович” № 320246549823.03.2021Изтегли