Искане за рекламни материали за София

Име на заявител

Име на организация

Длъжност (за ЮЛ)

№ на удостоверение за категоризация

/за места за настаняване/

№ на удостоверение за регистрация

/за туроператори и турагенти/

Тел.


E-mail


*Заявката ще бъде изпълнена съобразно наличност.

гр./село


общ./област


адрес

Моля, посочете къде ще бъдат разпространени рекламните материали и за кого са предназначени.


Вид рекламен материал


Наименование на рекламния материал


Езикова версия


БройДобавени материали: